Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0

Warning: Declaration of NewsletterEmails::save_options($options) should be compatible with NewsletterModule::save_options($options, $sub = '') in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/newsletter/emails/emails.php on line 0
Populatia | Valea Siretului de Sus

Numărul populaţiei

Numărul populaţiei stabile din cele 9 unităţi administrativ-teritoriale ce fac parte din Grupul de Acţiune Locală ,,Valea Siretului de Sus” (8 comune şi un oraş) era,  la data de 1 iulie 2008, de 52868 locuitori, în uşoară creştere faţă de numărul populaţiei înregistrat la 1 iulie 2004. Cea mai populată localitate este oraşul Liteni (10174 locuitori, reprezentând 19,2% din populaţia GAL), în timp ce în comuna Coşula se înregistrau la aceeaşi dată doar 3002 locuitori (5,7% din populaţia GAL).

În perioada 2004-2008, la nivelul GAL ,,Valea Siretului de Sus” se înregistrează o uşoară creştere a numărului populaţiei stabile (+0,3%), evoluţie datorată dinamicii demografice pozitive înregistrate în principal în comuna Curteşti şi oraşul Liteni şi în mai mică măsură în comunele Corni şi Cristeşti, care au reuşit să contrabalanseze scăderea numărului populaţiei din celelalte comune ale GAL.

O parte din teritoriul GAL face parte din zona periurbană a municipiului Botoşani, iar aceste areale sunt de regulă zone de atracţie şi creştere demografică. Tendinţa de uşoară creştere a numărului populaţiei la nivelul GAL diferă de trendul general înregistrat la nivel naţional, regional sau la nivelul judeţului Botoşani unde, de pildă, se constată în aceeaşi perioadă, 2004-2008, o scădere a numărului populaţiei cu 2%.