Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0

Warning: Declaration of NewsletterEmails::save_options($options) should be compatible with NewsletterModule::save_options($options, $sub = '') in /home/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/newsletter/emails/emails.php on line 0
FISA M 412.21 | Valea Siretului de Sus

Măsura 412.21  – Prima împădurire a terenurilor agricole 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în teritoriul GAL Valea Siretului de Sus prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului agricol şi forestier prin împădurire.

Obiectivul specific al acestei masuri îl constituie creșterea suprafeței de pădure cu rol de protecție a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecție a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecție împotriva factorilor naturali si antropici dăunători, precum si de asigurare a funcțiilor recreative, pe baza rolului multifuncțional al acesteia, extinderea suprafeței ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire si întreținere a plantațiilor.

Pădurile înfiinţate prin această măsură vor proteja componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.

Prin lansarea acestei măsuri se vor atinge obiectivele operaționale identificate în cadrul priorității 4 și va sprijini efortul GAL de a conserva biodiversitatea pe suprafeţele agricole si forestiere şi promovarea agriculturii durabile.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

În cadrul acestei măsuri se va finanţa:

–          prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic;

–          o primă anuală pentru lucrările de completări si întreținere a plantației pe o perioadă de 5 ani;

–          o primă anuală fixă (standard) ca si primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an si pe ha, pentru o perioadă de 15 ani.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…):  persoane private deţinătoare de teren agricol, concesionari/arendaşi pentru toate formele de suport doar daca proprietarul/proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu obligaţiile ce decurg din aceasta.

Evaluarea numărului:   2

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

–          Costuri de înființare a plantației, incluzând costurile pentru materialul de plantare, plantarea în sine si alte costuri legate direct si necesare pentru operaţiunea de plantare (primă de înființare);

–          Costurile aferente perioadei de după plantare pentru întreținerea plantațiilor (primă anuală pe ha pentru 5 ani, începând cu anul de plantare);

–          Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a împăduririi (primă anuală pe ha pentru 15 ani, începând cu anul înființării plantației).

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  70 %
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
0 0 euro 0 euro 0 0% 0%*

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.