Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /home2/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0

Warning: Declaration of NewsletterEmails::save_options($options) should be compatible with NewsletterModule::save_options($options, $sub = '') in /home2/rval5474/public_html/lucru/wp-content/plugins/newsletter/emails/emails.php on line 0
FISA M 411.42 | Valea Siretului de Sus

Măsura 411.42 –  Înființarea grupurilor de producători

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Prin lansarea acestei masuri se va încuraja înființărea grupurilor de producători din sectorul agricol si silvic în vederea obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție unitare si sprijinirea accesului la piață a propriilor membri.

De asemenea se va sprijini cresterea numărului de grupuri de producători pe domeniile de dezvoltare identificate în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL, se va acorda sprijin pentru înființare si funcționare administrativă si cresterea veniturilor prin îmbunătățirea continuă a capacității tehnice si de management a membrilor acestora.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Domeniul de acțiune al măsurii îl constituie încurajarea înființării si funcționarii administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, ceea ce va conduce la:

–          Adaptarea producției la cerințele si exigențele pieței;

–          Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor si distribuția produselor cu ridicata;

–          Cresterea valorii adăugate a producției obținute în comun si o mai bună gestionare economică a resurselor si rezultatelor obținute;

–          Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveste informațiile asupra producției, în special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordându-se o atenție deosebită produselor obținute în cantități corespunzătoare pentru industria prelucrătoare si pentru rețeaua de comercializare.

Prin înființarea grupurilor de producători pe domenii de dezvoltare, așa cum este dezvoltat și în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, se va sprijini o dezvoltare reală bazată pe unitate și control, va crește calitatea produselor pentru că va exista o viziune unitară de producție și procesare iar produsele rezultate vor fi mult mai competitive și vor rspunde cerințelor de piață. Aceasta este o modalitate de a încuraja consumul intern prin prețuri competitive pentru că în acest mod vor fi eliminate multe din verigile intermediare între producător și consumatorul final. De asemenea va crește puterea de negociere a prețurilor și se vor elimina barierile, existente în acest moment, de intrare în rețelele mari de supermarket-uri.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): Grupurile de producători recunoscute conform legislației naționale în vigoare (din sectorul agricol: culturi de camp, horticultură, viticultură, creșterea animalelor pentru lapte, creșterea animalelor – excluzând laptele, granivore, mixt; din sectorul forestier).

Evaluarea numărului:                                  1

 

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

– comercializarea a cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de producători;

– dovedirea prin evidenţă contabilă că are înregistrată o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel puţin 10.000 euro, echivalent în lei.

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :  100%
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
1 10.291 euro 10.291 euro 8.233 2.058 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.